E drejta administrative dhe e nënpunësit civil – 20 Korrik 2020 – Prof. Dr. Eralda Methasani, Dr. Klesta Hysi

Këtu mund të kontrolloni rezultatin paraprak të provimit duke përdorur “Kodin” e fletës së përgjigjeve që kishit gjatë zhvillimit të provimit. Studentët që nuk kanë shënuar “Kodin” e tyre tek fleta e pyetjeve duhet të kontaktojnë pedagogët e lëndës. Për Lexo më shumë…

Organizimi dhe funksionimi i institucioneve, e drejtë administrative – 13 Korrik 2020 – Prof. Asoc. Dr. Eralda Met’hasani

Këtu mund të kontrolloni rezultatin paraprak të provimit duke përdorur “Kodin” e fletës së përgjigjeve që kishit gjatë zhvillimit të provimit. Studentët që nuk kanë shënuar “Kodin” e tyre tek fleta e pyetjeve duhet të kontaktojnë pedagogët e lëndës. Për Lexo më shumë…

Metodat e kërkimit shkencor në komunikimin për ndryshimin social dhe tē sjelljes – 18 Shkurt 2020 – Dr. Eris Dhamo

Këtu mund të kontrolloni rezultatin paraprak të provimit duke përdorur “Kodin” e fletës së përgjigjeve që kishit gjatë zhvillimit të provimit. Studentët që nuk kanë shënuar “Kodin” e tyre tek fleta e pyetjeve duhet të kontaktojnë pedagogët e lëndës. Për Lexo më shumë…