Promovimi i librave ne Kosovë: Kontabiliteti Financiar, Biznesi Ndërkombëtar, Financat Personale dhe Sipërmarrja

Ekipi menaxhues i projektit CleanScore bashkë me profesorin Ilia Kristo, gjatë muajit Dhjetor vizituan disa universitete shqipfolëse në Kosovë, për të promovuar 4 librat akademikë ndërkombëtare të përkthyer: Kontabiliteti Financiar, Biznesi Ndërkombëtar, Financat Personale dhe Sipërmarrja. Ekipi zhvilloi takime me Lexo më shumë…

Promovimi i librave: Kontabiliteti Financiar, Biznesi Ndërkombëtar, Financat Personale dhe Sipërmarrja në Maqedoninë e Veriut

Ekipi menaxhues i projektit CleanScore bashkë me profesorin Ilia Kristo, gjatë muajit Nëntor vizituan disa universitete shqipfolëse në Maqedonine e Veriut, për të promovuar 4 librat akademikë ndërkombëtare te përkthyer: Kontabiliteti Financiar, Biznesi Ndërkombëtar, Financat Personale dhe Sipërmarrja. Ekipi zhvilloi Lexo më shumë…