Prezantimi i programeve të AADF – së në Universitetin “Ismail Qemali”, Vlorë 

Në datën 24 nëntor, në mjediset e bibliotekës universitare “Nermin Vlora Falaschi” të Universitetit “Ismail Qemali”, Vlorë, u zhvillua sesioni informues rreth programeve të edukimit që AADF – ja ofron në Shqipëri.

AADF – ja prezantoi projektin CleanScore, me anë të së cilit ofrohet sistemi i automatizuar i korrigjimit të provimeve, mundësitë për ndjekjen e praktikave profesionale dhe studimeve “Master” në SHBA, angazhimin e profesionistëve shqiptarë me punë në institucione shtetërore, Programin e Bursave për Akademikët nga Diaspora, si dhe edicionin e katërt të Konkursit të Punimeve Kërkimore.

Prezantimi i programeve të AADF – së në Fakultetin e Teknologjisë së Informacionit (FTI), Universiteti i Politeknik i Tiranës (UPT)

Në datën 22 nëntor, në mjediset e Fakultetit të Teknologjisë së Informacionit (FTI) të Universitetit  të Tiranës u zhvillua sesioni informues rreth programeve të edukimit që AADF – ja ofron në Shqipëri.

AADF – ja prezantoi projektin CleanScore, me anë të së cilit ofrohet sistemi i automatizuar  i korrigjimit të provimeve, mundësitë për ndjekjen e praktikave profesionale dhe studimeve “Master” në SHBA, angazhimin e profesionistëve shqiptarë me punë në institucione shtetërore, Programin e Bursave për Akademikët nga Diaspora, si dhe edicionin e katërt të Konkursit të Punimeve Kërkimore.

Prezantimi i programeve të AADF – së në Fakultetin e Ekonomisë, Universiteti i Tiranës (FEUT)

Në datën 22 nëntor, në mjediset e Fakultetit të Ekonomisë të Universitetit  të Tiranës (FEUT) u zhvillua sesioni informues rreth programeve të edukimit që AADF – ja ofron në Shqipëri.

AADF – ja prezantoi mundësitë për ndjekjen e praktikave profesionale dhe studimeve “Master” në SHBA, angazhimin e profesionistëve shqiptarë me punë në institucione shtetërore, Programin e Bursave për Akademikët nga Diaspora, si dhe edicionin e katërt të Konkursit të Punimeve Kërkimore.