Prezantimi i programeve të AADF – së në Universitetin “Aleksandër Xhuvani”, Elbasan

Në datën 16 nëntor, në ambientet e Korpusit Qendror të Universitetit “Aleksandër Xhuvani”, Elbansan (UNIEL) u zhvillua sesioni informues rreth programeve të edukimit që AADF – ja ofron në Shqipëri.

AADF – ja prezantoi mundësitë për ndjekjen e praktikave profesionale dhe studimeve “Master” në SHBA, angazhimin e profesionistëve shqiptarë me punë në institucione shtetërore, Programin e Bursave për Akademikët nga Diaspora, si dhe edicionin e katërt të Konkursit të Punimeve Kërkimore.

Prezantim i programeve të AADF – së në Universitetin e Sporteve të Tiranës (UST) 

Në datën 15 nëntor, në ambientet e Universitetit të Sporteve të Tiranës (UST) u zhvillua sesioni informues rreth programeve të edukimit që AADF – ja ofron në Shqipëri.

AADF – ja prezantoi mundësitë për ndjekjen e praktikave profesionale dhe studimeve “Master” në SHBA, angazhimin e profesionistëve shqiptarë me punë në institucione shtetërore, Programin e Bursave për Akademikët nga Diaspora, si dhe edicionin e katërt të Konkursit të Punimeve Kërkimore

Prezantim i Programeve të AADF – së në Fakultetin e Shkencave Sociale (FSHS), Universiteti i Tiranës (UT)

Në datën 14 nëntor, në ambientet e sallës “Aula Magna”, në Fakultetin e Shkencave Sociale (FSHS) të Universitetit të Tiranës (UT) u zhvillua sesioni informues rreth programeve të edukimit që ADFF – ja ofron në Shqipëri.

AADF – ja prezantoi mundësitë për ndjekjen e praktikave profesionale dhe studimeve “Master” në SHBA, angazhimin e profesionistëve shqiptarë me punë në institucione shtetërore, Programin e Bursave për Akademikët nga Diaspora, si dhe edicionin e katërt të Konkursit të Punëve Kërkimore.

Prezantim i Programeve të AADF në Universitetin “Aleksandër Moisiu”, Durrës (UAMD)

Në datën 9 nëntor, në ambientet e Universitetit “Aleksandër Moisiu”, Durrës u zhvillua sesioni informues rreth programeve të edukimit që ADFF – ja ofron në Shqipëri.

AADF – ja prezantoi mundësitë për ndjekjen e praktikave profesionale dhe studimeve “Master” në SHBA, angazhimin e profesionistëve shqiptarë me punë në institucione shtetërore, Programin e Bursave për Akademikët nga Diaspora, si dhe edicionin e katërt të Konkursit të Punëve Kërkimore.

Prezantim i Programeve të AADF në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë (UMT)

Në datën 8 nëntor, në ambientet e Universitetit të Mjekësisë, Tiranë u zhvillua sesioni informues rreth programeve të edukimit që ADFF – ja ofron në Shqipëri.

AADF – ja prezantoi mundësitë për ndjekjen e praktikave profesionale dhe studimeve “Master” në SHBA, angazhimin e profesionistëve shqiptarë me punë në institucione shtetërore, Programin e Bursave për Akademikët nga Diaspora, si dhe edicionin e katërt të Konkursit të Punëve Kërkimore.

Prezantim i Programeve të AADF në Universitetin “Fan Noli”, Korçë

Në datën 4 nëntor, në ambientet e Fakultetit të Ekonomisë, në Universitetin “Fan Noli”, Korçë, u zhvillua sesioni informues rreth programeve të edukimit që ADFF – ja ofron në Shqipëri.

AADF – ja prezantoi mundësitë për ndjekjen e praktikave profesionale dhe studimeve “Master” në SHBA, angazhimin e profesionistëve shqiptarë me punë në institucione shtetërore, Programin e Bursave për Akademikët nga Diaspora, si dhe edicionin e katërt të Konkursit të Punëve Kërkimore.