Prezantimi i shërbimeve të reja të projektit “CleanScore” në Universitetin “Fan Noli”, Korçë

Më datë 23 janar 2023, në mjediset e rektoratit të Universitetit “Fan Noli”, Korçë u zhvillua një takim mes koordinatores së projektit “CleanScore”, Anastasia Kinolli, dhe drejtuesve të universitetit, drejtorive të rektoratit e specialistëve të sektoreve të ndryshëm për të folur rreth shërbimeve që projekti ofron në kuadër të bashkëpunimit 3 – vjeçar me universitetin.

“CleanScore” synon përmirësimin e cilësisë dhe rritjen e transparencës në arsim, me anë të disa komponentëve:

  • Korrigjimi i automatizuar i provimeve;
  • Përkthimi në shqip i teksteve akademike;
  • Platforma “LibRe”;
  • Konkursi i Punimeve Kërkimore.

Korrigjimi i automatizuar i provimeve

Metoda e korrigjimit të automatizuar të provimeve aplikohet në universitet për ta rritur cilësinë dhe transparencën në procesin e vlerësimit të studentëve.

Përkthimi në shqip i teksteve akademike

Përkthimi në shqip i teksteve akademike ndërkombëtare është një nga komponentët e projektit  “CleanScore” që ndikon në mënyrë të drejtpërdrejtë në përmirësimin e cilësisë së teksteve akademike në Shqipëri, si dhe sigurimit të njohurive sa më koherente për studentët shqiptarë.

CleanScore ka përkthyer në shqip këto tekste ndërkombëtare:

Platforma “LibRe

“LibRe” është një platformë ku lexuesit mund të blejnë online në formatin elektronik ePub libra në fushën e sipërmarrjes dhe ekonomisë, me kosto më të ulëta. 

Edicioni i katërt i Konkursit të Punimeve Kërkimore

Edicioni i katërt i Konkursit të Punimeve Kërkimore është i hapur deri më datë 15 shkurt 2023 për të gjithë studentët që janë duke ndjekur një program studimi në një prej institucioneve të arsimit të lartë. 

“CleanScore”, me anë të këtij konkursi, ka për qëllim nxitjen e kërkimit shkencor cilësor dhe përdorimin e librarisë digjitale “JSTOR”.

Përtej këtyre komponentëve, në takim u diskutuan edhe mundësitë e zgjerimit të mëtejshëm të bashkëpunimit, duke përfshirë edhe dizenjimin e pyetësorëve të përgjithshëm dhe të vecantë për studentët, nëpërmjet të cilëve ofrohet mundësia e nxjerrjes së rezultateve menjëherë pas përfundimit të sezonit të provimeve.

Më shumë rreth “CleanScore” mund të lexoni këtu.Burimi: faqja zyrtare e Universitetit “Fan Noli”, Korçë