Metodologji e punës kërkimore universitare – Viti 3 – 15 Tetor 2020 – Prof. Asoc. Dr. Sonila Sadikaj

Këtu mund të kontrolloni rezultatin paraprak të provimit duke përdorur “Kodin” e fletës së përgjigjeve që kishit gjatë zhvillimit të provimit. Studentët që nuk kanë shënuar “Kodin” e tyre tek fleta e pyetjeve duhet të kontaktojnë pedagogët e lëndës. Për Lexo më shumë…

Metodologji e punës kërkimore universitare – Viti 2 – 15 Tetor 2020 – Prof. Asoc. Dr. Sonila Sadikaj

Këtu mund të kontrolloni rezultatin paraprak të provimit duke përdorur “Kodin” e fletës së përgjigjeve që kishit gjatë zhvillimit të provimit. Studentët që nuk kanë shënuar “Kodin” e tyre tek fleta e pyetjeve duhet të kontaktojnë pedagogët e lëndës. Për Lexo më shumë…

Metodologji e punës kërkimore universitare – Viti 1 – 15 Tetor 2020 – Prof. Asoc. Dr. Sonila Sadikaj

Këtu mund të kontrolloni rezultatin paraprak të provimit duke përdorur “Kodin” e fletës së përgjigjeve që kishit gjatë zhvillimit të provimit. Studentët që nuk kanë shënuar “Kodin” e tyre tek fleta e pyetjeve duhet të kontaktojnë pedagogët e lëndës. Për Lexo më shumë…