Rikorigjim – Infermieristikë e Sëmundjeve të Brendshme – Seksion 1 – 11 Shkurt 2022 – Prof. Indrit Bimi

Këtu mund të kontrolloni rezultatin paraprak të provimit duke përdorur “Kodin” e fletës së përgjigjeve që kishit gjatë zhvillimit të provimit.

Rezultatet në këtë postim janë të rikorrigjuara sipas çelësit të rishikuar të përgjigjeve të dorëzuar nga pedagogu.

Studentët që nuk kanë shënuar “Kodin” e tyre tek fleta e pyetjeve duhet të kontaktojnë pedagogët.

Për të kontrolluar rezultatin shkruani “Kodin” si më poshtë:

UAMD20220211ISBR të ndjekur nga “Kodi” i fletës tuaj si p.sh.  000

“Kodi” i plotë për shembullin e mësipërm është UAMD20220211ISBR000

Shkruani në fushën përkatëse më poshtë, Kodin” tuaj të plotë dhe shtypni butonin “Enter” në tastierën tuaj. Nëse nuk ju shfaqet rezultati kontrolloni “Kodin” nëse e keni të saktë dhe shtypni “Enter” përsëri.

Nuk u gjetën rezultate !

Rezultatet Paraprake - CleanScore

ID :
Roll No :
Student Name :
Fathers Name :
Passing Year :
CGPA :
Subject :
D.O.B :
Gender :
Lënda :
Mothers Name :
Extra Fields 1 :
Pikët :