Konkursi i Punimeve Kërkimore I- Punimet e studentëve të kualifikuar

Projekti CleanScore në kuadër të financimit të abonimit të librarisë digjitale JSTOR në universitetet publike të Shqipërisë zhvilloi Konkursin e parë me Punime Kërkimore.

Ky konkurs u shtri në të gjithë universitetet e Shqipërisë dhe pati një numër të lartë aplikimesh.

Punimet e studentëve të cilët përmbushën kriteret kaluan dhe në sistemin antiplagjaturë dhe u kualifikuan për vlerësim nga komisioni janë si më poshtë:

Fituesit e Konkursit:

Vendi i parë: Klementina Kuqja – Universiteti i Tiranës – Fakulteti i Ekonomisë – “Prirja sipërmarrëse e studentëve shqiptarë. Studim mbi rolin e universitetit në promovimin e sipërmarrjes te studentët”

Vendi i dytë:  Arjela Mërkuri – Universiteti i Tiranës – Fakulteti i Ekonomisë –  “Edukimi mbi sipërmarrjen në shkollë: sa ndikon në synimet sipërmarrëse të studentëve të Fakultetit të Ekonomisë dhe Fakultetit të Shkencave Sociale?”

Vendi i dytë:  Silva Bashllari – Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë – Fakulteti i Ekonomisë – “Mbijetesa e NVM-ve në sferën digjitale. Rast studimi: Tirana. “

Vendi i Tretë: Lidia Reci – Universiteti Aleksandër Moisiu Durrës – Fakulteti i Edukimit – “Sfidat e edukimit online në universitetet shqiptare/ perceptimet e studentëve në lidhje me mësimin në distancë”

Vendi i Tretë: Brahim Tusha – Universiteti i Tiranës – Fakulteti i Shkencave Sociale – “Lidershipi në institucionet arsimore”

Vendi i Tretë: Romina Lama- Universiteti i Tiranës – Fakulteti i Shkencave Sociale – “Efektet e pandemisë në arsimin universitar sot dhe si do të ndikojnë në të ardhmen e arsimit universitar në Shqipëri”

Studentët e tjerë të cilët arritën në fazën finale janë:

  1. Selina Como – Universiteti i Tiranës – Fakulteti i Drejtësisë – “Ndikimi i teknologjisë në arsimin sot dhe në të ardhmen”
  2. Nosiana Burnazi – Universiteti i Tiranës – Fakulteti i Drejtësisë – “Roli i drejtuesve të institucioneve arsimore (drejtori i shkollës në arsimin parauniversitar; rektori, dekani, zv.dekani shefat e departamentit në universitete) në zhvillimin e lidershipit dhe mbështetjen e studentëve drejt suksesit.”
  3. Elisa Toçi – Universiteti i Tiranës – Fakulteti i Drejtësisë – “Roli i drejtuesve të institucioneve arsimore (drejtori i shkollës në arsimin parauniversitar; rektori, dekani, zv. dekani shefat e departamentit në universitete) në zhvillimin e lidershipit dhe mbështetjen e studentëve drejt suksesit.”
  4. Klubi i Dramës – Universiteti i Tiranës – Fakulteti i Historisë dhe i Filiologjisë – “Prej tekstit dramatik në fotodramë. Laboratori multikurrikular “Kështjellë rëre”
  5. Eriola Breçani – Universiteti Europian i Tiranës – Fakulteti i Ekonomisë – “Roli i sipërmarrjes në zhvillimin ekonomik të një vendi”
  6. Joel Bedulla – Universiteti i Tiranës – Fakulteti i Gjuhëve të Huaja – “MENDIMI KRITIK NE MESIMDHENIE”
  7. Anxhela Noka – Universiteti Aleksandër Moisiu Durrës – Fakulteti i Edukimit – “Komunikimi dhe rëndësia e tij në proçesin mësimor”
  8. Aleksandra Saracaj – Universiteti Aleksandër Xhuvani Elbasan – Fakulteti i Ekonomisë – “Roli i inovacionit në biznes”