E drejtë civile pjesa e përgjithshme – 26 Qershor 2018 – Dr. E. Topi

Këtu mund të kontrolloni rezultatin paraprak të provimit duke përdorur ID e fletës së përgjigjeve që kishit gjatë zhvillimit të provimit. Për të kontrolluar rezultatin shkruani kodin si më poshtë: UTFD20180626ECPP të ndjekur nga ID e fletës tuaj si p.sh. Lexo më shumë…