E drejta ndërkombëtare publike – 8 Tetor 2018 – Dr. E. Muharremaj

Këtu mund të kontrolloni rezultatin paraprak të provimit duke përdorur ID e fletës së përgjigjeve që kishit gjatë zhvillimit të provimit. Për të kontrolluar rezultatin shkruani kodin si më poshtë: UTFD20181008DNP të ndjekur nga ID e fletës tuaj si p.sh. Lexo më shumë…