E drejta familjare – 15 Qershor 2017 – Prof. Zh. Peto

Këtu mund të kontrolloni rezultatin paraprak të provimit duke përdorur ID e fletës së përgjigjeve qëkishit gjatë zhvillimit të provimit. Për të kontrolluar rezultatin shkruani kodin si më poshtë: UTFD20170615DRFA  të ndjekur nga ID e fletës tuaj si p.sh.  999 Lexo më shumë…