E Drejtë Civile Pjesa e Përgjithshme – 26 Qershor 2018 – Dr. E. Topi

Këtu mund të kontrolloni rezultatin paraprak të provimit duke përdorur ID e fletës së përgjigjeve që kishit gjatë zhvillimit të provimit. Për të kontrolluar rezultatin shkruani kodin si më poshtë: UTFD20180626ECPP të ndjekur nga ID e fletës tuaj si p.sh. Lexo më shumë…

E Drejtë Penale Pjesa e Posaçme – 27 Qershor 2018 – Prof. Dr. A. Shegani

Këtu mund të kontrolloni rezultatin paraprak të provimit duke përdorur ID e fletës së përgjigjeve që kishit gjatë zhvillimit të provimit. Për të kontrolluar rezultatin shkruani kodin si më poshtë: UTFD20180627EPPP të ndjekur nga ID e fletës tuaj si p.sh. Lexo më shumë…