E drejtë Familjare (Sezoni I Vjeshtës) – 12 Shtator 2023 – Pedagoge: Xhensila Kadi & Eniana Qarri

Këtu mund të kontrolloni rezultatin paraprak të provimit duke përdorur ID e fletës së përgjigjeve që kishit gjatë zhvillimit të provimit.

Studentët që nuk kanë shënuar ID e tyre tek fleta e pyetjeve duhet të kontaktojnë pedagogët e lëndës.

Për të kontrolluar rezultatin shkruani kodin si më poshtë:

FDUT20230912FA të ndjekur nga ID e fletës tuaj si p.sh.  000

ID e plotë për shembullin e mësipërm është  FDUT20230912FA000

Shkruani në fushën përkatëse më poshtë, ID-në tuaj të plotë she shtypni butonin “Enter” në tastierën tuaj. Nëse nuk ju shfaqet rezultati kontrolloni kodin nëse e keni të saktë dhe shtypni “Enter” përsëri

StudentiPikëtLënda
StudentiPikëtLënda