Gjermanishte permes Mediave – 15 Shkurt 2023 – Prof. Artur Karami

Këtu mund të kontrolloni rezultatin paraprak të provimit duke përdorur ID e fletës së përgjigjeve që kishit gjatë zhvillimit të provimit.

Studentët që nuk kanë shënuar ID e tyre tek fleta e pyetjeve duhet të kontaktojnë pedagogët e lëndës.

Për të kontrolluar rezultatin shkruani kodin si më poshtë:

UAMD20230215GJM të ndjekur nga ID e fletës tuaj si p.sh.  000

ID e plotë për shembullin e mësipërm është UAMD20230215GJM000

Shkruani në fushën përkatëse më poshtë, ID-në tuaj të plotë she shtypni butonin “Enter” në tastierën tuaj. Nëse nuk ju shfaqet rezultati kontrolloni kodin nëse e keni të saktë dhe shtypni “Enter” përsëri.

StudentiPikëtLënda
StudentiPikëtLënda