Memorandum Mirëkuptimi

Memorandum Mirëkuptimi

Fondacioni Shqiptaro – Amerikan për Zhvillim, Ministria e Arsimit dhe Sportit, Rektorati i Universitetit të Tiranës si dhe Universiteti Europian i Tiranës, nënshkruan një Memorandum Mirëkuptimi duke shënuar kështu fillimin e projektit CleanScore.